Login

Curriculum vitea J. B. Westerhof

(07.07.1950 – 08.03.2018)

 

 

Geboren 1950 in Friesland uit een middenstanders milieu, zoon van een garagehouder.

Het verzamelen werd hem door zijn vader vroeg aangeleerd. 

Alles wat men in de jeugd verzamelde, postzegels, sigarenbandjes, lucifersmerken en natuurlijk munten. Was op zeer jeugdige leeftijd al op antiekveilingen te vinden.

Zette op 14 jarige leeftijd een postzegelabonnementenservice op. 

Eén van zijn eerste muntveilingen die hij bezocht was die bij de Fa. J.C.A van Loon in 1967. Daar kocht hij in de aftersale een kwartje van 1817 voor Fl. 350,= (recent resultaat € 70.000,=) omdat hij dat eigenlijk niet duur vond, tenslotte kostten een drie Gulden Willem I destijds ook Fl. 300,= .

Nadat hij de middelbare school verliet handelde hij in woningtextiel o.a. Perzische tapijten.

Toen zijn militaire dienstplicht er op zat besloot hij zich in 1972 zelfstandig te vestigen onder de naam “De Sneeker Vlieger”. Was regelmatig op alle beurzen en veilingen te vinden en was bijna wekelijks in Amsterdam te vinden waar hij erg bevriend raakte met Jaap Schulman.

Deze stelde hem ook voor als lid voor het A.I.N.P. zijn specialiteiten waren Provinciale munten met die van Friesland in het bijzonder en wist van deze provincie de grootste  collectie aller tijden bijeen te brengen. Die ging grotendeels over (> 700 ex) naar het Fries Museum te Leeuwarden.

Zijn penningvoorraad bedroeg ruim tienduizenden stuks, op land en thema geordend.

 1e prijslijst 1981

1e veiling in samenwerking met wijlen oud-collega Arie van der Dussen in Maastricht 1984-1986, vervolgens veiling voor eigen rekening sinds 1987.

Lid van het A.I.N.P sinds 1985.

Was mede auteur met D. Purmer van “het Handboek Nederlandse Muntslag 1568-1795.

Initiatiefnemer en mederedactielid van de oeuvrecatalogus “Johannes Cornelis Wienecke 1872-1945, medailleur en stempelsnijder 2017.

Vele ambtstermijnen voorzitter van de N.V.M.H en oprichter van de numismatische kring Mr. Jacob Dirks.

Geruime tijd lid van het Belgisch Genootschap namens de N.V.M.H. afgevaardigde voor de FENAP.

 Jean Luc,

Je moet zelf maar een slotzin verzinnen, want ik leef nog, maar ben wel ernstig ziek (geweest?).

Hartelijk gegroet, 

Preliminary note: 

After Jille’s own will, this will be used as his obituary. As unusual as it might seem, he wrote it himself and sent it to me in September 2017. 

Born 1950 (actually July 7th, 1950 in Woudsend) from a middle-class family, son of a garage owner. The passion for collecting was transmitted soon from his father.

Everything which youngsters collect, stamps, cigar bands, boxes of matches and of course coins. Attended antiquities auctions at a very early age. Created a service of new stamps supply when he was 14. 

One of his First coin auctions he attended was the one of the firm J.C.A van Loon in 1967. There he bought after the sale a quarter gulden piece of 1817 for 350,= NLG (recent result € 70.000,=) because he thought it was cheap; at the same time the price for a piece of 3 Gulden Willem I was also 300,= NLG. 

After he left the middle-class school, he was active in the handling of textile, Persian carpets among others.

After his military service, in 1972, he decided to open his own business under the name “De Sneeker Vlieger” [“the pilot from Sneek”]. He attended regularly coin fairs and auctions, and went almost every week to Amsterdam, where he became a friend of Jaap Schulman.

This one sponsored him for membership to the IAPN. His speciality was the coinage of Dutch provinces, and especially of Friesland. He put together the biggest collection of those ever. Those went mostly (over 700 coins) to the Fries Museum in Leeuwarden.

His offering of medals amounted to about 10,000, classified by country and theme. 

First fixed price list 1981

First auction in co-operation with his old friend and colleague Arie van der Dussen in Maastricht 1984-1986, then auctions for his own name since 1987.

Member of the I.A.P.N. since 1985.

Co-auteur with D. Purmer of the “het Handboek Nederlandse Muntslag 1568-1795” [pocket-book of the coinage of the Netherlands].

Took the initiative and co-redactor of the catalogue  “Johannes Cornelis Wienecke 1872-1945, medailleur en stempelsnijder 2017”.

Many terms as president of the N.V.M.H [Dutch association of coin dealers] and founder of the numismatic club “Mr. Jacob Dirks”.

Member of the Belgian Association [Belgian Society for Numismatics] and representative of the  N.V.M.H. to the FENAP [European federation of national coin trade associations].

Jean Luc,

You have to find yourself a final word, as I am still alive, even if I am (I was?)seriously ill.

Best regards. 

What should I add? Exceptional man, as everybody who had meet him could realize, horse-lover, passionate about art in general, numismatics in particular, gifted artist himself, dandy, very eccentric chap, too-much smoker and drinker, always interesting to listen to: a “rare vogel” [rare bird]as they say in Dutch. Even his obituaries and this note speak better than everything else. We will remember him!

 

J.B. Westerhof, with the co-operation of J.L. Van der Schueren.